Najważniejsze terminy

 


 Do 12 marca 2017: wpływanie zgłoszeń konkursowych, nadsyłanie egzemplarzy książek na potrzeby jury,

13-26 marca 2017: głosowanie internautów, wybór nominowanych tytułów,

 27 marca 2017: ogłoszenie nominacji,

27 marca - 9 kwietnia 2017: wybór laureatów, drugi etap głosowania internautów,

 do 11 kwietnia 2017: ogłoszenie wyników konkursu. 

Patroni medialni