Najważniejsze terminy

 


 Do 13 marca 2020: wpływanie zgłoszeń konkursowych, nadsyłanie egzemplarzy książek na potrzeby jury,

16 marca - 5 kwietnia 2020: głosowanie internautów

 do 10 kwietnia 2020: ogłoszenie wyników konkursu. 

Patroni medialni